Zadzwoń do nas
tel. 784 071 725

Oferta

Nasza oferta to połączenie tradycyjnej księgowości z nowoczesną technologią. Dzięki temu otrzymują państwo usługi na miarę XXI wieku. Pełna oferta naszego biura:

Księgi rachunkowe – Oferujemy pełną księgowość, zgodnie z ustawą o rachunkowości, wyliczamy zobowiązania podatkowe, monitorujemy płatności, sporządzamy sprawozdania finansowe.

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekrety i księgowanie dokumentów
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT
 • rozliczenie oraz sporządzenie deklaracji VAT, VAT UE
 • ustalenie zaliczki na podatek CIT, PIT
 • raporty o należnych podatkach do US oraz należnych składkach do ZUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sprawozdania finansowe
 • pisma oraz sprawozdania statystyczne i PFRON

Księgi podatkowe – Poprowadzimy za Ciebie podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję sprzedaży do podatku zryczałtowanego, sporządzimy ewidencje oraz deklaracje VAT, doradzimy w wyborze metody opodatkowania.

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • ewidencja przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT
 • deklaracje VAT, VAT UE
 • zaliczki na podatek dochodowy
 • rozliczenia z ZUS
 • ewidencja wyposażenia oraz środków trwałych
 • roczne zeznania podatkowe PIT
 • wybór formy i zasad opodatkowania

Kadry i płace – Przygotujemy dla Ciebie akta osobowe pracowników, sporządzimy listy płac, ustalimy i naliczymy składki ZUS oraz tworzymy deklaracje miesięczne i roczne.

 • wynagrodzenia z tytułu umów o pracę,
 • umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • składki z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, FP, FGŚP oraz FEP
 • deklaracje rozliczeniowe do ZUS
 • karty wynagrodzeń pracownika
 • roczne deklaracje PIT
 • akta osobowe pracownika

Czynności Biegłego Rewidenta – Oferujemy profesjonalne usługi rewizji finansowej świadczone przez biegłych rewidentów.

 • Jesteśmy w stanie przygotować przeglądy i badania jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe.
 • Tworzymy zasady prowadzenia dokumentacji i księgowania wpływów i wydatków związanych z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy UE. Wykonamy audyty zewnętrzne projektów dofinansowanych  z funduszy UE.
 • Oferujemy skonsolidowane sprawozdania finansowe dla grup kapitałowych oraz doradzamy w tym zakresie.
 • Sporządzamy wyceny wartości przedsiębiorstw.

Referencje i certyfikaty – 14 lat na rynku pozwala czuć się liderem w branży księgowej. Świadczą o tym zdobyte certyfikaty i grono wiernych klientów.

Księgowość on-line – Patrząc na świat staramy się zrozumieć zmiany w nim zachodzące dlatego właśnie połączyliśmy tradycyjne usługi księgowe z usługami online. Dzięki temu nasz klienci mają pełne wgląd do swojej dokumentacji i są na bieżąco informowani o zmianach.